DIRECTIVA INSPIRE

Intrarea în vigoare a Directivei INSPIRE 2007/2/CE în mai 2007 a constituit un eveniment major în Uniunea Europeană. Se permite astfel stabilirea unei infrastructuri de informații spațiale, necesare suportului cerut de politicile comunitare legate de protecția mediului precum și a politicilor în domenii care pot avea un impact asupra mediului. INSPIRE are la bază o infrastructură de date spațiale, necesare sprijinului politicilor de protecție a mediului, fiecare din teme fiind definite prin componente cheie și reguli tehnice de implementare.

Scop

Scopul proiectului constă în crearea cadrului tehnic necesar realizării infrastructurii de date spațiale din România în vederea alinierii la exigențele europene impuse prin Directiva INSPIRE.

Obiective