Formular de înregistrare informaţii gestionar date geospaţiale

Date identificare instituție

Nu este permisă înregistrarea aceluiaşi gestionar de mai multe ori în sistem chiar dacă denumirea instituţiei s-a modificat sau instituţia a fost reorganizată.

Dacă instituţia figurează deja în nomenclatorul naţional al gestionarilor de date geospaţiale, puteţi să vă înregistraţi ca şi utilizator accesând link-ul: Înregistrează utilizator pentru un gestionar existent

Confirmaţi faptul că ați verificat că instituţia dumneavoastră nu se regaseşte deja în nomenclatorul național al gestionarilor de date geospaţiale.

Denumirea instituției ce se dorește a fi înregistrată. Acest nume se preia în editorul de metadate în secțiunea "Metadata", subsecțiunea "Contact" pe câmpul "Numele Organizației" cu rolul "punct de contact". De asemenea, denumirea organizației se preia și la secțiunea "Identificare", subsecțiunea "Contact", pe câmpul "Numele Organizației" cu rolurile "punct de contact" și "gestionar". În cadrul fișierelor de metadate, aceste câmpuri sunt asociate căii "/gmd:MD_Metadata/ gmd:contact/ */ gmd:organisationName/", respectiv căii "/gmd:MD_Metadata/ gmd:identificationInfo[1]/*/ gmd:pointOfContact/ gmd:organisationName/".

Abrevieri cunoscute sau des utilizate în ceea ce privește organizația respectivă.

RO. Se recomandă ca această valoare să fie sugestivă și intuitivă astfel încât să permită identificarea clară a gestionarului de date (deținătorului de date spațiale). Astfel se pot utiliza una din variantele: 
1. Acronim - Abrevierea numelui instituției (caractere preluate din câmpul “Abreviere”, Ex: RO.ANCPI, RO.ANAR, RO.MMSC 
2. Adresa Web - Adresa web a instituției (caractere preluate din câmpul “Adresa web”, Ex: RO.ANCPI, RO.ROWATER, RO.MMEDIU 
3. Text liber – se preiau caracterele introduse de către utilizator
Notă: 
Acest identificator unic al gestionarului se recomandă a fi utilizat ca valoare a sub-elementului de metadate codeSpace care intră în componența identificatorului unic al setului de date spațiale descris în fișierul de metadate; valoarea completată este automat preluată în editorul de metadate.
Email-ul instituției ce va fi înregistrată. Email-ul se preia in editorul de metadate în secțiunea "Metadata", subsecțiunea "Contact", pe câmpul "Adresă E-Mail".
De asemenea, se preia în secțiunea "Identificare", subsecțiunea "Contact", pe câmpul "Adresă E-mail" pentru ambele roluri ale instituției. În cadrul fișierelor de metadate, acest câmp este asociat căii "/gmd:MD_Metadata/ gmd:contact/ /gmd:contactInfo/ */ gmd:address/ */ gmd:electronicMailAddress/", respectiv căii "/gmd:MD_Metadata/ gmd:identificationInfo[1]/*/ gmd:pointOfContact/*/ gmd:contactInfo/*/ gmd:address/*/ gmd:electronicMailAddress/".

Notă: Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Adresa instituției

Notă: Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Alte denumiri asociate Alte denumiri cu care organizația ar putea fi asociată, dacă există.
Denumirea instituției Abreviere Stare Acțiuni
Administrator cont gestionar Administrator organizație

Notă: Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Document de împuternicire (mandat de reprezentare)
Adaugă fișiere...
Încarcă document(e) autenticitate cerere
(PDF, max 2 MB în total)

 
Notă: Încărcarea documentului este obligatorie.
Date Geospațiale deținute și/sau gestionate Temele Inspire pentru care organizația este responsabilă și fișierele pe care le deține asociate temei respective.
Editează Șterge Temă INSPIRE Set dateIntroduceţi textul din imagine!